Desolació - De-sol-acció.

El 9 Nou Novembre de 1992