Fulls Impermeables I

No és un tractat de zoologia, és una mostra de diferents treballs (poemes, narracions, assaigs) d'un grapat d'autors novells d'arreu dels Països Catalans que pertanyen a l'Asociació de Joves Escriptors en Llengua Catalana, és, per tant, una mostra heterogènia, i no forçosament representativa. Com diu Josep M. Castellt en el pròleg: "Aquesta primera aparició pública en certa manera mancomunada, no significa ni una mateixa concepció estèticani, menys encara, un manufest generacional. Al meu entendre, representa la voluntat més lògica en tot escritor novell de donar-se a conèixer, de fer una primera aproximació al món dialèctal de la relació autor/lector, fase inicial del que pot esdevenir, amb els anys, una fecunda relació sociològica de configuració d'una societat plural que, a través de la llengua -fonament de la literatura- constitueix una part del teixit social d'una nació."

Alfred Bosch, Rafael Crespí, Josep Franco, Josep Gras, Leandre Terol, Jordi Xandri, Josep Manel Blasco, Joan Ignasi Elias, Pasqual Farràs, Miquel Lluís Munatné, Sussagna Rafart, Jordi Ribas i Julià Guillamon

Autors: Jordi Xandri entre otros. Prologo: Josep Maria Castellet.
Associació de Joves Escriptors EDIMALLSA


Aconsegueix un exemplar